Multihead-voeden

Multihead_01
Triltechniek is de beste oplossing voor productaanvoer voor multiheadwegers. Dit zijn weeg- en verpakkingsmachines die kunnen worden gebruikt om tegelijkertijd verschillende productpartijen te wegen en te verpakken.

Multiheadwegers

De productaanvoer is essentieel voor multiheadwegers omdat er constant voldoende producten in het midden van de multiheadweger aanwezig moet zijn. Dit betekend dat er niet te weinig producten, maar ook niet te veel producten waardoor het product te groot gedoseerd wordt. Om een gelijk verdeelde productaanvoer te bereiken kan men onze multihead-voeder op basis van triltechniek inzetten.

Gelijk verdeelde verpakkingshoeveelheden

De multihead-voeder kan automatisch starten en stoppen op onevenredige intervallen zodat de productaanvoer naar de multiheadweger altijd volgens gevraagde hoeveelheid is en zodat het product niet te groot gedosserd wordt. Natuurlijk kan men handmatig de instellingen van de multihead-voeder aanpassen zodat verschillende (soorten) producten en verpakkingshoeveelheden kunnen worden bereikt met één en dezelfde machine.

Functionele toepassing van multihead-voedingstrillers

Een multihead-voeder kan worden gebruikt voor het aanvoeren van de volgende (soorten) producten:

Multihead_pr

Neem contact op met onze afdeling verkoop voor meer informatie en bekijk enkelen van de transporteurs die FoodeQ heeft ontwikkeld, in de brochures hieronder, of in de downloadpagina:

Terug

Brochures:


Multihead_doseertriller_1